קרן-קיימת

יסוד, תשתית, אבן-פינה {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • קקל — קרן קיימת לישראל, הקופה הלאומית של ההסתדרות הציונית העולמית, קרן לגאולת אדמת הארץ, קרן להכשרת הקרק …   אוצר עברית

  • Гринбойм — Гринбойм, Ицхак Ицхак Гринбойм ивр. יצחק גרינבוים‎ …   Википедия

  • Еврейский национальный фонд — У этого термина существуют и другие значения, см. Национальный фонд. Еврейский национальный фонд קרן קיימת לישראל …   Википедия

  • Шоссе 20 (Израиль) — …   Википедия

  • Гринбойм, Ицхак — Ицхак Гринбойм ивр. יצחק גרינבוים‎ …   Википедия

  • קק — 1 מנשר, קול קורא, כרוז, הכרזה, הצהרה, גילוי דעת, קריאה פומבית, מניפס 2 קבלת קניין, סגירת חוזה, סיכום, הסכ 3 קהילת קודש, קהילה קדושה, קהילה יהודית בגולה, עדת יהודי 4 קומת קרקע, מפלס כניס 5 קרן קיימת, יסוד יציב, חלק עיקרי, בסיס, יסודו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.