אף אחד

שום אדם, אף לא איש אחד

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

 • אחד בדורו — אחד ויחיד, גאון הדור, נעלה, נשגב, משכמו ומעלה {{}} …   אוצר עברית

 • אחד ויחיד — אחד ואין שני לו, נבחר, יחיד סגולה {{}} …   אוצר עברית

 • אחד לאחד — בנפרד, כל אחד בפני עצמו; בדיוק רב, מבלי להשמיט פרטים {{}} …   אוצר עברית

 • אחד מני אלף — מעט, אחד מרבים, בודד {{}} …   אוצר עברית

 • אחד מני רבים — מעט, אחד מני אלף, בודד {{}} …   אוצר עברית

 • אחד-עשר — 11, עשרה ועוד אחד, שם מספר לזכר …   אוצר עברית

 • אחד אחד — לפי התור, בזה אחר זה; סוג א , הכי טוב, נבחרו בקפידה {{}} …   אוצר עברית

 • אחד על אחד — בארבע עיניים, זה מול זה {{}} …   אוצר עברית

 • אחד תמורת אחד — זה כנגד זה, שוויון בנתינה {{}} …   אוצר עברית

 • אחד-אחד — בזה אחר זה {{}} …   אוצר עברית

 • אחד — 1 1, המספר הראשון במספרים השלמים, אחרי 0 ולפני 2; יחיד, בודד; מישהו, אדם מסוים, פלונ 2 v. חובר, קושר, אוגד, מוזג, זווג, הובא בברית, היה לאחד, הוצמד, צורף; הפך לאחיד, נעשה אחי 3 v. להתחבר, להתקשר, להתאגד, להתמזג, להזדווג, לבוא בברית, לפעול יחד,… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.