קרדיט

מזכה, אשראי, הקפה, זקיפה לחשבון, פיקדון, חוב; אזכור משתתף, ציון שם תורם, כותרת ש

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • קרדיט-קארד — כרטיס אשראי, כרטיס פלסטי המאפשר לבעליו לקנות באשראי או להוציא כסף מזומן {{}} …   אוצר עברית

  • נתן לו קרדיט — האמין בו, העריך את פועלו; פתח לו קו אשראי {{}} …   אוצר עברית

  • אשראי — קרדיט, הקפה, התחייבות לתשלום, רכישה מבלי לשלם, קבלת סחורה טרם תשלום, זקיפה לחשבו …   אוצר עברית

  • אשראי פתוח — קרדיט בלתי מוגבל, משיכת יתר בלתי מוגבלת {{}} …   אוצר עברית

  • מזכה — קרדיט, אשראי, הקפה, זקיפה לחשבון, פיקדון, חו …   אוצר עברית

  • מיזכה — קרדיט, אשראי, הקפה, זקיפה לחשבון, פיקדון, חו …   אוצר עברית

  • הזקפות — הזדקרות, התרוממות, ארקציה, קבלת זקפה; יחוס, שיוך; אישום, רישום לחובה; קרדיט, מתן זכו …   אוצר עברית

  • היזקפות — הזדקרות, התרוממות, ארקציה, קבלת זקפה; יחוס, שיוך; אישום, רישום לחובה; קרדיט, מתן זכו …   אוצר עברית

  • הקפה — 1 סיבוב, סבב, כיתור, היקף, סביבה, תהלוכה סיבובית, תנועה במסלול סיבוב 2 קרדיט, אשראי, התחייבות לתשלום, רכישה מבלי לשלם, קבלת סחורה טרם תשלו 3 תנועת כוכב לכת, תנועה סביב השמש, מסלול כוכבי …   אוצר עברית

  • זקף לזכותו — ציין כהישג שלו, לקח קרדיט {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.