אד כספית

היסוד כספית במצב צבירה גז {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • כספית — יסוד כימי, נוזל מתכת …   אוצר עברית

  • כספית רועמת — תרכובת כימית הנוצרת מחימום הכספית ומשמשת למילוי מכשירי נפץ {{}} …   אוצר עברית

  • ברומטר כספית — מד לחץ המורכב מהיסוד כספית {{}} …   אוצר עברית

  • הקצבה כספית — מימון, סובסידיה, תמיכה כספית, מענק כספי {{}} …   אוצר עברית

  • הרעלת כספית — הרעלה כתוצאה משאיפת אדי כספית {{}} …   אוצר עברית

  • ערובה כספית — התחייבות בכתב לבצע פעולה כספית {{}} …   אוצר עברית

  • תמיכה כספית — סיוע כספי, עזרה כספית, מימון {{}} …   אוצר עברית

  • הוצאה כספית — תשלום, שימוש בכסף {{}} …   אוצר עברית

  • התחייבות כספית — חוב כספי שיש לפרוע {{}} …   אוצר עברית

  • מבחינה כספית — מנקודת המבט הכספית {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.