אד הוק

לשם כך, לזה, לבירור עניין מסוים מאוד {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הוק — הוצאות קטנות, קופה קטנה, הוצאה כספית מצומצמ …   אוצר עברית

  • הוק — {{}}C …   אוצר עברית

  • ועדת אד הוק — ועדה שנתמנתה לטיפול בסוגיה ספציפית {{}} …   אוצר עברית

  • יין הוק — יין שמקורו בגרמניה המוגש בכוסות צבעוניות {{}} …   אוצר עברית

  • שתת — 1 v. הושת, נקבע, בוסס, יוסד, עוגן, הוצב, הועמד, כונן, הושם, הונח, הוק 2 v. להשית, לקבוע, לבסס, לייסד, לעגן, להציב, להעמיד, לכונן, לשים, להניח, להקי 3 v. נזל, זב, ניגר, יצא, ירד, קלח, נשפך, זרם, שטף, נבע, דלף, טפטף, זלף, זלג, נטף; הזיל, הטיף, הגיר …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.