אספקט

היבט, נקודת מבט, זווית ראייה, נקודת ראות, פ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הבט — אספקט, נקודת מבט, נקודת ראות, זווית ראייה, פ …   אוצר עברית

  • היבט — אספקט, נקודת מבט, נקודת ראות, זווית ראייה, פ …   אוצר עברית

  • ציד — 1 v. להכין צידה, להכין ציוד, לספק הדרוש, לחמש, לזיין, לזווד, להמציא, להכשיר, להקנות, להבטיח, לדאוג ל , לתת, להעניק, לרה 2 v. לצייד עצמו, לקחת צידה לדרך, להכין את הדרוש, להכין מראש, להתחמש, להזדיין, להבטיח עצמו, לדאוג לצרכיו, להזדיין, להשיג, לקנות …   אוצר עברית

  • בחינה — מבחן, מבדק, בדיקה, טסט; סקירה, חקירה, עיון, ניתוח, אנליזה, בדיקה; אספקט, היב …   אוצר עברית

  • היבט משפטי — נקודת מבט משפטית, זווית חוקית, אספקט ליגאלי {{}} …   אוצר עברית

  • ממד חדש — פן נוסף, אספקט שלא נלקח בחשבון {{}} …   אוצר עברית

  • פן חיובי — היבט חיובי, צד חיובי, אספקט חיובי {{}} …   אוצר עברית

  • פן שלילי — היבט שלילי, צד שלילי, אספקט שלילי {{}} …   אוצר עברית

  • צד — 1 v. ללכוד, לתפוס, לערוך ציד, לדוג, לשבות; לחפש, לרדוף; לקטול, להשמיד, להרו 2 לא באמצע; עבר, חלק; כיוון, מגמה; אספקט, היבט, בחינה, פן; מצדד, תומך, קרוב, עוזר; קרבת מקום, על י 3 קצה, צלע, דופן, שפה, פאה, גדה, אגף; יריב, בעל דין, מעוניין, גורם;… …   אוצר עברית

  • צדד — 1 v. לנטות לצדו של , לתמוך, לעודד, לעמוד לימינו של , להסכים עם , להאמין ב , לשחור, לחזק ידי , להיות בדעה אחת עם , להצדיק; להטות, להפנו 2 v. נתון בצד, פונה לצדדים, נוטה הציד 3 לא באמצע; עבר, חלק; כיוון, מגמה; אספקט, היבט, בחינה, פ 4 קצה, צלע, דופן …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.