אסף

1 n. שם עבר
2 v. להיקבץ, להתכנס, להיקהל; להיאגר, להיצבר, להיערם; להילקח, להיקלט; למות, לעבור מהעולם הז
3 v. להתכנס, להתקבץ, להתקהל, להזדמן יחד, להיפגש, להתלכד; להתלקט, להצטבר, להיאגר, להיאצר, להתער
4 v. לקבץ, לכנס, להקהיל; ללקט, לצבור, לאגור, לאצור, לערום; לקחת, להכניס, לקלוט, להביא, לתת מקל
5 v. לקבץ, לכנס; ללקט, לצבור, לאגור, לאצור, לערום; לקנות; לקחת, להכניס, לקלוט, להביא, לתת מקלט; להסי
6 v. מלוקט, אסוף, צרור, מאוגד, שאספו אותו; מקובץ, מכונס, מלוכ
7 {{}}C

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אסף הרופא — רופא יהודי, מחבר כתב היד העברי הראשון ברפואה ספר אסף {{}} …   אוצר עברית

  • אסף את הרגליים — הסתלק, נעלם, עזב, התרחק מהמקום {{}} …   אוצר עברית

  • אסף חומר — קיבץ מידע, ליקט אינפורמציה, אגר נתונים {{}} …   אוצר עברית

  • אסף חתימות — היה לו אוסף חתימות של כל מיני מפורסמים {{}} …   אוצר עברית

  • אסף כוח — התחזק, התאושש, שב לאיתנו {{}} …   אוצר עברית

  • בית החולים אסף הרופא — בית חולים בצריפין {{}} …   אוצר עברית

  • גבה כסף — אסף כסף, תבע לשלם כסף {{}} …   אוצר עברית

  • החתים עצומה — אסף חתימות לעצומה {{}} …   אוצר עברית

  • הרים את עצמו — אסף את שברי עצמו, ניסה לשקם את חייו {{}} …   אוצר עברית

  • לקח טרמפיסט — אסף לרכבו נוסע מזדמן {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.