אסמכתא

הוכחה, ראיה, קטע עליו מסתמכים, סמך, סעד, מקום הסתמכות; סימוכין, מובאה, ציטו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • שובר ניפוק — אסמכתא להעברת אספקה מיחידת אפסנאות אחת לאחרת {{}} …   אוצר עברית

  • אזכור — התייחסות, הזכרה, ציון, רמיזה, הסבת תשומת הלב; מראה מקום, אסמכתא, סימוכין; העלאת זכ …   אוצר עברית

  • אחיזה — החזקה, תפיסה; היצמדות, לפיתה; שמירה; אסמכתא, סימוכין, תימוכין, משען, בסיס, יסו …   אוצר עברית

  • איזכור — התייחסות, הזכרה, ציון, רמיזה, הסבת תשומת הלב; מראה מקום, אסמכתא, סימוכין; העלאת זכ …   אוצר עברית

  • בית-אב — משפחה, שבט; מקור, אסמכתא {{}} …   אוצר עברית

  • הוכחה — ראיה, עליל, מופת, נימוק, אסמכתא, עדות; דמונסטרציה, הדגמה; גינוי, האשמה, תוכחה, הטפת מוס …   אוצר עברית

  • הוכחה חותכת — ראיה ברורה, אסמכתא, בעליל {{}} …   אוצר עברית

  • הזכרה — תזכורת, תזכיר, הודעה לאחר שיזכור; זכירה, היזכרות, העלאה בזיכרון; אסמכתא, סימוכין, ציטו …   אוצר עברית

  • הסמכה — 1 האצלת סמכויות, מתן סמכות, נתינת זכות השלטון; סיום תואר ראשון; קירוב, הבאה קרוב יות 2 עיבוי, עשייה סמיך יותר, רביכה; הוכחה, ראיה, אסמכתא, סימוכין, מראה מקום, התייחסו …   אוצר עברית

  • הסתמכות — הישענות, תלותיות, תלות, היסמכות, היתמכות; סימוכין, אסמכתא, מובאות, מקורות עז …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.