אסכולה

בית מדרש, בית לימוד, בית ספר, השקפת עולם, שיטה, דרך, שיטתיות, אמונ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בית-הילל — אסכולה תלמודית הדוגלת בפשרנות, חבר תלמידים הממשיכים בדרך הילל {{}} …   אוצר עברית

  • בית-שמאי — אסכולה תלמודית הדוגלת בהחמרה, חבר תלמידים הממשיכים בדרך שמאי {{}} …   אוצר עברית

  • דוקטרינה — אסכולה, זרם, שיטה, תורה, דעה, עיקרי אמונה, עיקרי מדיניו …   אוצר עברית

  • חקר היסודות — אסכולה בפסיכולוגיה שלפיה יש לחקור התנהגות רק כמכלול תכונות יסוד {{}} …   אוצר עברית

  • משוררים מטפיזיים — אסכולה של שילוב שכלתנות ורגש בשירה (אנגלייה, המאה ה 17) {{}} …   אוצר עברית

  • בה — 1 בית הילל, אסכולה תלמודית, אסכולת הילל, חבר תלמידים הממשיכים בדרך הילל, השקפה פשרנית, ראייה מתפשרת ורכה של החוקים המקראיי 2 בעזרת השם, בעזרתו של אלוהים, בס ד, בסיעתא דשמיא, בעזרת שמים, בזכות האל, שאלוהים יעזור, אינשאללה , אם ירצה השם, הלווא 3… …   אוצר עברית

  • בש — 1 באר שבע, שם עיר בדרום האר 2 בית שמאי, אסכולה תלמודית, אסכולת שמאי, חבר תלמידים הממשיכים בדרך שמאי, השקפה תקיפה, ראייה נוקשה ובלתי מתפשרת של החוקים המקראיי 3 בית שני, בית המקדש השני, תקופת בית המקדש השנ …   אוצר עברית

  • בהביוריזם — התנהגותנות, אסכולה פסיכולוגית הדוגלת בהתנהגות הניתנת למדידה ולאבחנ …   אוצר עברית

  • בהמד — בית המדרש, בית לימוד, מקום ללימוד משנה ותלמוד, סמינר, בי ס גבוה להוראה, אסכולה, שיטה שמאמינים ב …   אוצר עברית

  • ביהמד — בית המדרש, בית לימוד, מקום ללימוד משנה ותלמוד, סמינר, בי ס גבוה להוראה, אסכולה, שיטה שמאמינים ב …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.