אסיפת-עם

עצרת המונית, כינוס רב משתתפים {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אסיפת חברים — אסיפת קיבוץ, אסיפה שבה מחליטים החברים החלטות הנוגעות לכלל הקיבוץ {{}} …   אוצר עברית

  • אסיפת דיירים — התכנסות של כל דיירי הבניין לשם דיון בענייני הבניין {{}} …   אוצר עברית

  • אסיפת הורים — כינוס משותף של כל ההורים (בבית הספר או בגן ילדים) {{}} …   אוצר עברית

  • אסיפת הנבחרים — נציגות העם, רשות מחוקקת {{}} …   אוצר עברית

  • אסיפת הקורטוריון של האוניברסיטה — ישיבת הנהלת האוניברסיטה, כינוס חבר הנאמנים של המוסד האקדמי {{}} …   אוצר עברית

  • אסיפת הקורטוריון של הטכניון — ישיבת הנהלת הטכניון, כינוס חבר הנאמנים של הטכניון {{}} …   אוצר עברית

  • אסיפת הקיבוץ — אסיפה שבה מחליטים חברי הקיבוץ החלטות הנוגעות לחיי הקיבוץ {{}} …   אוצר עברית

  • אסיפת חירום — התכנסות לצורך דיון בנושא בהול {{}} …   אוצר עברית

  • אסיפת כיתה — כינוס של כל תלמידי הכיתה {{}} …   אוצר עברית

  • אסיפת נושים — כינוס בעלי החוב של פושט רגל {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.