אסיפה

התאספות, ועידה, כנס, כינוס, התכנסות, עצרת, מפגש, הקהלה, הרכב אנשים, היפגשו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אסיפה סגורה — אסיפה המיועדת רק למוזמנים {{}} …   אוצר עברית

  • אסיפה חשאית — התכנסות לצורך דיון בנושא סודי {{}} …   אוצר עברית

  • אסיפה כללית — כינוס של כל החברים באיגוד {{}} …   אוצר עברית

  • אסיפה כללית שלא מן המניין — כינוס של כל החברים במועד בלתי שגרתי {{}} …   אוצר עברית

  • אסיפה מכוננת — אסיפת ייסוד, כינוס לשם כינון מוסד חדש; הגוף שמאשר חוקה {{}} …   אוצר עברית

  • אסיפה פתוחה — כינוס פומבי, דיון בדלתיים פתוחות {{}} …   אוצר עברית

  • אסיפה שלא מן המניין — כינוס במועד בלתי שגרתי, כינוס לרגל אירוע חד פעמי {{}} …   אוצר עברית

  • אסיפה שנתית — כינוס המתקיים אחת לשנה, כינוס לסקירת הפעילות השנתית {{}} …   אוצר עברית

  • כינס אסיפה — זימן אסיפה, ארגן אסיפה, קיבץ אסיפה {{}} …   אוצר עברית

  • הודעה על אסיפה כללית — הזמנה למשתתפים באסיפה כללית של חברה {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.