אסור

1 adj. אינו מותר, בלתי אפשרי, לא מורשה, נמנע, אין לו רשות, לא ייעשה, מוטל עליו וטו, לא ייתכן, לא כשר, פסול, לא מתאים, מוחרם, מוק
2 adj. כבול, קשור; כלוא, עצור, נמצא במאסר, חבו
3 adv. לא מותר, אין רשות, לא ייעשה, לא ייתכן, אינו רשא
4 אזיקים, שרשראות, שלשלאות, קשרים, כבלים לכבילת האסי
5 נידוי, חרם, אין היתר, דבר האסור, אמירת "לא", ציווי שלא לעשות, מצוות "אל תעשה"

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אסור בתכלית האיסור — אסור בשום פנים ואופן {{}} …   אוצר עברית

  • אסור לרחם — אין לחמול, אסור לנטות חסד {{}} …   אוצר עברית

  • אסור באזיקים — כפות בטבעות ברזל בידיו ו/או ברגליו {{}} …   אוצר עברית

  • אסור בנחושתיים — כבול בכבלי מתכת, קשור בשלשלאות {{}} …   אוצר עברית

  • אסור לגעת — הנגיעה אסורה, שלט האוסר על נגיעה במוצגים או חפצים {{}} …   אוצר עברית

  • אסור לעשן — אין להצית סיגריות סיגרים ומקטרות {{}} …   אוצר עברית

  • אסור לעשן! — $ {{}} …   אוצר עברית

  • אסור לשכוח — חייבים לזכור, אין להתעלם מהעובדה {{}} …   אוצר עברית

  • העישון אסור — אסור לעשן, אין להצית סיגריות סיגרים ומקטרות {{}} …   אוצר עברית

  • אזור אסור לעישון — שטח בו אין להצית סיגריות סיגרים ומקטרות {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.