קו אווירי

קו ישר לציון מרחק, מרחק טיסה בין מקומות {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אווירי — adj. דרך האוויר; אוורירי, גזי; דמיוני, מופשט, לא ממשי; ללא בסיס, שטחי, חסר יסוד; ריקני; קל דע …   אוצר עברית

  • גבול אווירי — הקו הדמיוני המפריד בין מרחבי ריבונות אווירית של שתי מדינות {{}} …   אוצר עברית

  • גשר אווירי — קשר בין מקומות שונים באמצעות מטוסים {{}} …   אוצר עברית

  • מסדרון אווירי — מסלול קבוע בשמי מדינה מסוימת המיועד למעבר למטוסי מדינות אחרות {{}} …   אוצר עברית

  • מערך הגנה אווירי — פריסה של כוחות אוויר הממלאים משימת הגנה {{}} …   אוצר עברית

  • מפגן אווירי — מטס, טיסה מאורגנת של מטוסים במבנים שונים {{}} …   אוצר עברית

  • מרחב אווירי — המרחב מעל שטחה של מדינה שעליו חלה ריבונות המדינה {{}} …   אוצר עברית

  • נתיב אווירי — קו תעופה, נתיב טיסה קבוע {{}} …   אוצר עברית

  • סיוע אווירי — סיוע מן האוויר, שם כולל לכל צורות הסיוע שנותן חיל האוויר לכוחות היבשה והים {{}} …   אוצר עברית

  • קצין-תיאום-אווירי — קצין המתאם את הסיוע האווירי לכוח, קת א {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.