אסוף

1 adj. צבור, שאספו אותו, מלוקט, לקוט, מקובץ, מכונס; כלה, נשמד, נקטף, נתלש, לא מחוב
2 ליקוט, צבירה, לקיטה, קיבוץ, הקהלה, כינו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • לא אסוף — s{{}} …   אוצר עברית

  • אגור — adj. צבור, אסוף, אצור, מלוקט, מקובץ; שמור במלאי, חסוך, מאוחסן, שנאגר לשימוש עתיד …   אוצר עברית

  • אסף — 1 n. שם עבר 2 v. להיקבץ, להתכנס, להיקהל; להיאגר, להיצבר, להיערם; להילקח, להיקלט; למות, לעבור מהעולם הז 3 v. להתכנס, להתקבץ, להתקהל, להזדמן יחד, להיפגש, להתלכד; להתלקט, להצטבר, להיאגר, להיאצר, להתער 4 v. לקבץ, לכנס, להקהיל; ללקט, לצבור, לאגור,… …   אוצר עברית

  • גרוף — adj. מגורף, מפונה, אסוף, צבור, מטואטא, מנוקה, נקי; סחוף, נשט …   אוצר עברית

  • מאוגד — adj. מחובר, מצורף, מלוכד, מאוחד, צרור, מקובץ, אסוף, מלופף, מוצמד, מסופח; קשור, כרוך, נוג …   אוצר עברית

  • מאוחד — adj. מאוגד, מחובר, מלוכד, מגובש, משותף, מקובץ, מצורף, מוצמד, קשור, כרוך, צמוד, צרור, אסוף, מלופ …   אוצר עברית

  • מאוחסן — adj. שמור, צבור, אגור, סגור, אצור, אסוף, מלוקט, נתון במחס …   אוצר עברית

  • מגובב — adj. ערום, מוערם, גדוש, צבור, מלא, אסוף, אגור, מקובץ, מכונ …   אוצר עברית

  • מכונס — adj. אסוף, מקובץ, מלוכד, מקובץ, קשור, כרוך, אגוד, מחובר, מלוקט, מרוכז, מקופל, מכווץ; אינטרוורט …   אוצר עברית

  • מלוקט — adj. אסוף, צבור, אגור, ערום, כרוך, מקובץ, מכונס, מאוגד, מגובב, מועמ …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.