צינור

גליל חלול, קנה, זרנוק, שפופרת; תעלה, ערוץ, ביב; אמצעי, דרך, מתווך, מעבר, קשר, מקור; סילון, זר

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • צינור גז — צינור המשמש להובלת גז {{}} …   אוצר עברית

  • צינור השקיה — צינור לזילוף מים, צינור המיועד להשקיה {{}} …   אוצר עברית

  • צינור נימי — צינור קפילרי, צינור דקיק ביותר {{}} …   אוצר עברית

  • צינור אוויר — צינור המשמש להובלת אוויר {{}} …   אוצר עברית

  • צינור ביוב — צינור להעברת מי שופכין {{}} …   אוצר עברית

  • צינור יניקה — צינור במשאבות המחובר אל מקור הנוזלים ויונק אותם {{}} …   אוצר עברית

  • צינור מים — צינור המשמש להובלת מים {{}} …   אוצר עברית

  • צינור נפט — צינור המשמש להובלת נפט {{}} …   אוצר עברית

  • צינור אוורור — התעלה דרכה נכנס אוויר צח {{}} …   אוצר עברית

  • צינור דלק — הצינור דרכו זורם דלק מהמכל למנוע {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.