אנרגיה

מרץ, פעלתנות, פעילות מוגברת, נמרצות, כוח, יכולת לפעול במרץ; יכולת לבצע עבודה (פיזיקה)

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אנרגיה חלופית — אנרגיה המופקת ממשאבים המצויים בטבע באופן חופשי (אנרגיה סולרית, אנרגית רוח, אנרגית גלים וכד ) {{}} …   אוצר עברית

  • אנרגיה אטומית — אנרגיה הגלומה בגרעין האטום והיא משתחררת בתהליך הביקוע הגרעיני {{}} …   אוצר עברית

  • אנרגיה גרעינית — אנרגיה הגלומה בגרעין האטום והיא משתחררת בתהליך הביקוע הגרעיני {{}} …   אוצר עברית

  • אנרגיה הידרו-חשמלית — האנרגיה המופקת בעזרת זרימת המים המניעים טורבינה המניעה דינמו או מחולל זרם {{}} …   אוצר עברית

  • אנרגיה חופשית — מקסימום העבודה שניתן להפיק מתהליך כימי או מכני {{}} …   אוצר עברית

  • אנרגיה חיובית — עשייה, הפניית כוחות לאפיקים חיוביים {{}} …   אוצר עברית

  • אנרגיה כימית — האנרגיה האגורה בקשרים המולקולריים של החומר {{}} …   אוצר עברית

  • אנרגיה סולרית — אנרגיית השמש {{}} …   אוצר עברית

  • אנרגיה פוטנציאלית — אנרגית גובה, האנרגיה הגלומה בגוף נח (בפיסיקה) {{}} …   אוצר עברית

  • אנרגיה קינטית — האנרגיה שבתנועה {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.