אנכי

adj. מאונך, ניצב, ישר, יוצר זווית ישר

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • צעד אנכי — פסיעה או תזוזה בכיוון אנכי {{}} …   אוצר עברית

  • Son of man — The phrase son of man is a primarily Semitic idiom that originated in Ancient Mesopotamia, used to denote humanity or self. The phrase is also used in Judaism and Christianity. Ancient languagesIn Sumerian, child of (a) man is: *DUMU.LU.A (?)In… …   Wikipedia

  • Midrash Aseret ha-Dibrot — Rabbinic Literature Talmudic literature Mishnah • Tosefta Jerusalem Talmud • Babylonian Talmud Minor tractates Halakhic Midrash Mekhilta de Rabbi Yishmael (Exodus) Mekhilta de Rabbi Shimon (Exodus) Sifra (Leviticus) Sifre (Numbers Deuteronomy)… …   Wikipedia

  • Папирус Нэша — У слова «Нэш» есть и другие значения: см. Нэш. Папирус Нэша …   Википедия

  • מפל — מים נופלים, זרם מים אנכי, קטע נחל אנכי, אשד; נפילה, קריסה, כריעה; פסולת, שיירים, אשפה, זבל …   אוצר עברית

  • Biblical Hebrew — Biblical Hebrew, Classical Hebrew שְֹפַת כְּנַעַן, יְהוּדִית, (לְשוֹן) עִבְרִית …   Wikipedia

  • Yerida — (hebrewterm|ירידה|yerida|descent) is the somewhat derogatory [cite book| last = Ben Moshe| first = Danny|authorlink =Danny Ben Moshe|coauthors = Zohar Segev|title = Israel, the Diaspora and Jewish Identity|publisher = Sussex Academic Press|date …   Wikipedia

  • Alphabet of Akiba ben Joseph — Rabbinic Literature Talmudic literature Mishnah • Tosefta Jerusalem Talmud • Babylonian Talmud Minor tractates Halakhic Midrash Mekhilta de Rabbi Yishmael (Exodus) Mekhilta de Rabbi Shimon (Exodus) Sifra (Leviticus) Sifre (Numbers Deuteronomy)… …   Wikipedia

  • JHWH — (hebräisch ‏יהוה‎, ausgeschrieben meist Jahwe oder Jehovah; im internationalen Sprachgebrauch häufig YHWH) ist der Eigenname Gottes im Tanach, der Hebräischen Bibel. Er bezeichnet dort den gnädigen Befreier und gerechten Bun …   Deutsch Wikipedia

  • Mittelhebräisch — Mischnisches oder rabbinisches Hebräisch ist eine Stufe der hebräischen Sprache, die sich aus dem biblischen Hebräischen entwickelt hat. Seit den wegweisenden Forschungen von Eduard Kutscher werden zwei Sprachstufen unterschieden: Mischnisches… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.