אניץ

1 {{}}G
2 סיב צמח (בעיקר פשתן) , ציצת שערות, חוט צמ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אניץ צמר — סיבי צמר, חוטי צמר דקים {{}} …   אוצר עברית

  • אניצי — adj. דמוי אניץ, צמרי, סיבי, המזכיר צמ …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.