פעולה

1 מפגש בתנועת נוער, פגישה קבוצתית, התכנסות לשם הדרכה, מפגש חברת
2 עבודה, פעילות, עשייה, תנועה, מעשה, מעלל, צעד, מבצע, משימה, אופרציה; עסקה, הוראה בנקאי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • פעולה חתרנית — פעולה הרסנית, פעולה שמטרתה ערעור השלטון {{}} …   אוצר עברית

  • פעולה מיידית — פעולה שנעשית ללא דיחוי, פעולה הננקטת בסמוך לאירוע שקדם לה {{}} …   אוצר עברית

  • פעולה נחשונית — פעולה חלוצית ונועזת, פעולה שיש בה הקרבה {{}} …   אוצר עברית

  • פעולה אריתמטית — פעולה חשבונית אותה מבצע המעבד (מחשב) {{}} …   אוצר עברית

  • פעולה הדדית — פעולה אשר גורמת לאינטראקציה בין גורם הפעולה לבין העצם עליו מתבצעת הפעולה {{}} …   אוצר עברית

  • פעולה יזומה — פעולה שהוחלט עליה מראש {{}} …   אוצר עברית

  • פעולה ממשית — פעולה שיש בה כדי להביא לשינוי, משהו מעשי {{}} …   אוצר עברית

  • פעולה עוקבת — פעולה שמתרחשת בצמוד לאירוע מסוים {{}} …   אוצר עברית

  • פעולה זדונית — מעשה שנועד להרע, פעולה מרושעת {{}} …   אוצר עברית

  • פעולה לוגית — כל פקודה אשר אינה פעולה פיסית (מחשב) {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.