פירמה

חברה, מפעל, עסק, בית מסחר, תוצרת, מותג, מקור, סוג, מין, ז

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ערך רכישה של פירמה — שווי חברה עבור קונה פוטנציאלי {{}} …   אוצר עברית

  • חברה לנאמנות — פירמה המנהלת את עסקיהם של לקוחותיה {{}} …   אוצר עברית

  • חברה פרטית — פירמה שמספר בעלי המניות שלה קטן אין לה הון מהציבור והיא פטורה מהגשת מאזנה לרשם החברות {{}} …   אוצר עברית

  • חברה ציבורית — פירמה שיש לה לפחות שבעה בעלי מניות היא רשאית לגייס הון מהציבור או שכבר גייסה והיא חייבת להגיש מאזן שנתי לרשם החברות {{}} …   אוצר עברית

  • חברה רב-לאומית — פירמה הפועלת בכמה מדינות באמצעות חברות בת או סניפים {{}} …   אוצר עברית

  • Globes — Infobox Newspaper name = Globes caption = Globes front page from August 14, 2006 type = Daily Business Newspaper format = foundation = ceased publication = price = owners = publisher = editor = chiefeditor = assoceditor = staff = language =… …   Wikipedia

  • עסק מסחרי — חברה, בית עסק, פירמה {{}} …   אוצר עברית

  • פירוק חברה — הפסקת פעילות של פירמה ומימוש נכסיה {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.