אנטון

n. שם פרטי (זכר)

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אנטון ברוקנר — ( 1824 1896 ) מלחין ונגן עוגב אוסטרי הידוע בתשע הסימפוניות שלו ובמוסיקה קמרית {{}} …   אוצר עברית

  • אנטון צ'כוב — סופר ומחזאי רוסי {{}} …   אוצר עברית

  • Litterature israelienne — Littérature israélienne La littérature israélienne est la littérature écrite par des Israéliens. Elle est en principalement écrite en hébreu et marque le renouvellement de cette langue comme langue vivante. Depuis le milieu du XIXe siècle, la… …   Wikipédia en Français

  • Littérature israélienne — La littérature israélienne est la littérature écrite par des Israéliens. Elle est en principalement écrite en hébreu et marque le renouvellement de cette langue comme langue vivante. Depuis le milieu du XIXe siècle, la langue hébraïque a de plus… …   Wikipédia en Français

  • Anton Shammas — (1950 ), born in Fassuta, a Christian Arab village in the Galilee, Northern Israel, is a writer and translator. BiographyAnton Shammas was born to a Lebanese mother who moved to Fassuta in 1936 to teach French at the local girls school. His… …   Wikipedia

  • Anton Schammas — (hebräisch ‏אנטון שמאס‎‎; * 1950 in Fasuta, Israel) ist ein israelischer Dichter, Schriftsteller, Dramatiker und Übersetzer. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Werke …   Deutsch Wikipedia

  • Schammas — Anton Schammas (hebräisch ‏אנטון שמאס‎‎; * 1950 in Fasuta, Israel) ist ein israelischer Dichter, Schriftsteller, Dramatiker und Übersetzer. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Werke 3 Literatur …   Deutsch Wikipedia

  • Shammas — Anton Schammas (hebräisch ‏אנטון שמאס‎‎; * 1950 in Fasuta, Israel) ist ein israelischer Dichter, Schriftsteller, Dramatiker und Übersetzer. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Werke 3 Literatur …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.