אנוס

1 n. שאנסו אותו, שהכריחו אותו, שכפו עליו, מחויב, חייב, מוכרח, נאלץ; יהודי שהמיר את דת
2 כפייה, הכרחה, מעשה שנעשה לאדם בעל-כורחו, אילוץ, השגה בכוח; תקיפה מינית, בעילה בכפיי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Марраны — У этого термина существуют и другие значения, см. Марраны (значения). Марраны. Тайный седер в Испании во времена инквизиции. Картина Моисея Маймона Марран …   Википедия

  • Мараны — Марраны. Тайный седер в Испании во времена инквизиции. Картина Моисея Маймона Марраны  термин, которым христианское население Испании и Португалии называло евреев, принявших христианство и их потомков, независимо от степени добровольности… …   Википедия

  • Марран — Марраны. Тайный седер в Испании во времена инквизиции. Картина Моисея Маймона Марраны  термин, которым христианское население Испании и Португалии называло евреев, принявших христианство и их потомков, независимо от степени добровольности… …   Википедия

  • Марраны — термин, которым христианское население Испании и Португалии называло евреев, принявших христианство и их потомков, независимо от степени добровольности обращения (конец XIV XV вв.). Часто марраны и их потомки втайне продолжали сохранять верность… …   Католическая энциклопедия

  • אלץ — 1 v. הוכרח, נכפה עליו, חויב, נאנס, נלחץ, נדרש בעל כורחו, נאלץ, נגרם לו לעשות בניגוד לרצונו, נתבע, נתבקש בתוקף, נדחק, נדחף, הוטל עליו, לא ויתרו לו, נעשה נגדו שימוש בכוח; הוכתב לו, צווה, הורו לו, פקדו עלי 2 v. לגרום לאילוץ, להכריח, לכפות, לחייב,… …   אוצר עברית

  • האלצות — היות נאלץ, מחוייבות, היות מוכרח, היות אנוס, היות כפוי; הכרחה, אילוץ, הכרח, כפייה, אונ …   אוצר עברית

  • האנסות — כפייה, הכרחה, אילוץ, הכרחה, אונס; היות אנוס; היות נאלץ, היות מוכרח, היות כפו …   אוצר עברית

  • הגנת הכורח — פטור מאחריות פלילית החל על מעשים שאדם היה אנוס לבצעם {{}} …   אוצר עברית

  • היאלצות — היות נאלץ, מחוייבות, היות מוכרח, היות אנוס, היות כפוי; הכרחה, אילוץ, הכרח, כפייה, אונ …   אוצר עברית

  • היאנסות — כפייה, הכרחה, אילוץ, הכרחה, אונס; היות אנוס; היות נאלץ, היות מוכרח, היות כפו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.