עקר

1 v. היות מועתק, היות מועבר, היות מורחק, היות מגורש, היות מוסר, היות מוזז, היות מסולק, להיאלץ לעזוב, להישלח, להיאלץ לנטו
2 v. לבצע עיקור, לבצע סטריליזציה, לחטא, להפוך לסטרילי, לבצע טיפול בחום, להשמיד חיידקים, לטה
3 v. לגרום לעקרות, לגרום לסירוס, לסרס, לפגוע בכושר ההולדה, לפגוע בפוריות, לפגוע בחיוניות, לפגוע ביכולת ללדת, לכרות אשכים, לקשור שחלו
4 v. להיתלש, היות מוצא ממקומו, היות מוצא עם השורש, לעבור שירוש, להימרט, להינתק, להישמד, להיבער, להתחסל, להיכחד, להיכרת, להימחות, להישאר ללא זכ
5 v. להעתיק, להעביר, להרחיק, לסלק, לגרש, להגלות, להסיר, להזיז, לשלח; לעבור לגור, לשנות מקום, להחליף מקום, לעזוב, לנטוש, לזוז, לנוע, לגלות, להגר, להסתל
6 v. להפוך לעקר, להפוך מסורס, לאבד את כושר ההולדה, לאבד פוריות, להיעקר, להסתר
7 v. להפוך עקר, לאבד את כושר ההולדה, לאבד פוריות, לאבד חיוניות, להפוך מסורס, להסתרס, להפוך אימפוטנ
8 v. לתלוש, להוציא ממקומו, להוציא עם שורש, לשרש, למרוט, לנכש, לעשב, לבצע עקירה, לנתק, להשמיד, לבער, לחסל, למגר, להכחיד, להדביר, לחסל, לכלות, להכרית, לשים קץ, למחות, לא להשאיר זכ
9 v. עבר עיקור, עבר סטריליזציה, חוטא, עבר חיטוי, הפך סטרילי, הושמדו חיידקיו, טופל בחום, טוה
10 v. עיקרו אותו, הפך עקר, סורס, נפגע כושרו להוליד, נפגעה פוריותו, נפגעה חיוניותו, נפגעה יכולתו ללדת, נכרתו אשכי
11 הנקודה החשובה ביותר, יסוד, בסיס, מהות, תשתית, שורש, מקור, גרעין, מרכז, לב, תמצית; עיקרון, ערך, כלל יסודי, אושיה, דוגמה, נורמה, אקסיומה, פרינצי
12 סרק, לא מוצלח, חסר תועלת; לא פורה, אינו נושא פרי, חסר כושר הולדה, מסור

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • עקר שן — הוציא שן מהפה {{}} …   אוצר עברית

  • עקר אותו מן היסוד — שירש, ביער, חיסל, סילק {{}} …   אוצר עברית

  • עקר את התחושה — גרם לתחושה להיעלם {{}} …   אוצר עברית

  • עקר את רגליו — הלך ממקומו, קם ללכת {{}} …   אוצר עברית

  • עקר ממקומו — עזב, נסע; שירש, ביער; הסיר, הרחיק, תלש; הגלה, גירש {{}} …   אוצר עברית

  • עקר מן השורש — ביער, שירש, מיגר, חיסל, הכחיד {{}} …   אוצר עברית

  • ויכוח עקר — ויכוח שאין לו תוצאות מעשיות, ויכוח עקר {{}} …   אוצר עברית

  • גבר עקר — חסר כוח גברא, מי שאינו יכול להוליד {{}} …   אוצר עברית

  • כדור עקר — כדור פגום, קליע סרק, קליע שלא התפוצץ {{}} …   אוצר עברית

  • אונן — 1 n. מאונן, המוציא זרע לא כדרך הטבע, המגיע לסיפוק מיני ע י גירוי עצמי; עקר, לא פור 2 v. להוציא זרע שלא כדרך הטבע, להגיע לסיפוק מיני ע י גירוי עצמי; להתבטל, לא לעשות כלו 3 v. להתלונן, להתרעם, להביע אי שביעות רצון, רצון, לקטר, לקבול, להתמרמר, לרטון …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.