אב הרחמים

אלוהים, השם, ההשגחה העליונה, הקב"ה, השם {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • במידת הרחמים — ברחמנות, בחמלה {{}} …   אוצר עברית

  • חודש הרחמים — כינוי לחודש אלול שאומרים בו סליחות {{}} …   אוצר עברית

  • חודש הרחמים והסליחות — כינוי לחודש אלול שאומרים בו סליחות {{}} …   אוצר עברית

  • מידת-הרחמים — התנהגות לפנים משורת הדין, רחמנות, סלחנות {{}} …   אוצר עברית

  • שער-הרחמים — שער אטום בחלקה המזרחי של חומת ירושלים {{}} …   אוצר עברית

  • מדהר — 1 מדעי הרוח, מקצועות הומניסטיי 2 מידת הרחמים, התנהגות לפנים משורת הדין, מתן מקום לרגש הרחמים בדי …   אוצר עברית

  • מהר — מידת הרחמים, התנהגות לפנים משורת הדין, מתן מקום לרגש הרחמים בדי …   אוצר עברית

  • Old City (Jerusalem) — The Old City of Jerusalem and its Walls[1] * UNESCO World Heritage Site …   Wikipedia

  • Golden Gate (Jerusalem) — The Golden Gate, as it is called in Christian literature, is the oldest of the current gates in Jerusalem s Old City Walls. According to Jewish tradition, the Shekhinah (שכינה) (Divine Presence) used to appear through this gate, and will appear… …   Wikipedia

  • Av HaRachamim — (אב הרחמים Father [of] mercy or Merciful Father ) is a Jewish memorial prayer which was written in the late eleventh or early twelfth century, after the destruction of the Ashkenazi communities around the Rhine River by Christian crusaders during …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.