עוון

חטא, פשע, עבירה, משגה, טעות, מחדל, חמס, אשמה; עונש, צרה, פורענות, אסון, ייסורי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • עוון פלילי — הפרה של חוק העונשין שעונשה המקסימלי שלוש שנות מאסר; פשע חמור, עבירה כנגד החברה {{}} …   אוצר עברית

  • נשיאת-עוון — אחריות לחטא, קבלת עונש {{}} …   אוצר עברית

  • פוקד עוון אבות על-בנים — בנים משלמים על חטאי אבותיהם, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה {{}} …   אוצר עברית

  • פשע — 1 v. להיכשל בפשע, לעשות פשע, היות פושע, לחטוא, לעבור עבירה, לבצע עוון, להפר חוק, היות רשע, לסור מדרך הישר, לעשות מעשים אסורי 2 v. לעשות פשע, לחטוא, לעבור עבירה, לבצע עוון, להפר חוק, לעשות מעשה אסור, לסור מדרך הישר; להזיק, להתרשל, לפגוע ב , לא… …   אוצר עברית

  • אשם — 1 n. מחויב בדין, שהאשימו אותו, שהועלתה נגדו אשמה, שהופלל, שהוטל בו דופי, פושע, אחראי למעש 2 v. הועלתה אשמה נגדו, נטען נגדו, הופלל, הוטל בו דופי, גונה; הורשע, נמצא אשם, חויב בדי 3 v. להיתבע לדין, להיות מופלל, להיות מגונה; להיות מורשע, להימצא אשם,… …   אוצר עברית

  • אשמה — חטא, פשע, אחריות לדבר עבירה, עוון, טעות, מגרעת, פגם, פסול, תקל …   אוצר עברית

  • חטא — 1 v. לבצע חטא, לעבור עבירה, לפשוע, לעשות דבר אסור, להפר חוק; להיכשל, לטעות, לשגות, להחטי 2 v. לעקר, לטהר, לנקות, לבצע חיטוי, לעשות סטריליזציה, להשמיד גורמי מחלה, למנוע זיהו 3 v. לפספס, לא לפגוע, לא לקלוע למטרה, להחמיץ, להפסיד; לגרום לחטוא, לפתות… …   אוצר עברית

  • כפר — 1 v. להכחיש, לא להודות, לשלול תוקף, להתכחש, לסרב להכיר ב , להתנכר; לא להאמין, להיות כופ 2 v. לפצות, לשמש ככפרה, לשמש תחליף; לנקות מחטא, לבטל עוון; להסיר, למחות, להפר; לסלוח, למחו 3 v. ניתנה עליו כפרה, ניתן עליו פיצוי, ניתנה עליו תמורה; בוטל, נמחה …   אוצר עברית

  • מחל — 1 v. להיסלח, להיות מכופר, להתכפר, לזכות במחילה, לקבל מחילה; להתבטל, להימחות, להימח 2 v. לסלוח, לשאת, לתת מחילה, לתת חנינה, לכפר; לוותר, לא לדרוש, לא לתבוע; למחות עוון, לבט …   אוצר עברית

  • מעשה רע — עבירה, פשע, חטא, עוון …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.