אנאליזה

ניתוח, פירוק, בחינה מדוקדקת, הפרדה לחלקים, בדיקה לפרוטרוט, בירור התוכ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אנאליזה נומרית — חישוב פתרונות לבעיות המנוסחות במונחים מתמטיים {{}} …   אוצר עברית

  • הפרדה — הבדלה, בידול, הרחקה, ניתוק, פילוג, פירוד; רזולוציה, צפיפות, מידת הדיוק; אנאליזה, פירו …   אוצר עברית

  • מבדק — 1 בוחן, בודק, מכשיר לבדיקת קיום זרם חשמל, טסט 2 ביקורת, מעקב; מבחן, בחן, בחינה; בדיקה; חקירה, מחקר, חקר, ניסוי; אנאליזה, ניתוח, אבחנה, עיבו …   אוצר עברית

  • מיבדק — 1 בוחן, בודק, מכשיר לבדיקת קיום זרם חשמל, טסט 2 ביקורת, מעקב; מבחן, בחן, בחינה; בדיקה; חקירה, מחקר, חקר, ניסוי; אנאליזה, ניתוח, אבחנה, עיבו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.