אנא בטובך

בבקשה ממך, במטותא ממך, אם לא קשה לך {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אנא ממך! — אני מבקש ממך, במטותא, בטובך {{}} …   אוצר עברית

  • הואילה בטובך — בבקשה, אנא {{}} …   אוצר עברית

  • הואל בטובך — בבקשה ממך, אנא ממך, במטותא ממך, אם לא קשה לך {{}} …   אוצר עברית

  • הואל-נא בטובך — בבקשה ממך, אנא ממך, במטותא ממך, אם לא קשה לך {{}} …   אוצר עברית

  • בבקשה ממך — אנא ממך, במטותא ממך, הואל בטובך {{}} …   אוצר עברית

  • נא — 1 adj. צלוי למחצה, מבושל למחצה, עשוי למחצה, עשוי חלקית, לא לגמרי מבוש 2 interj. אנא, בבקשה, בטובך, הואל בטובך, בי, אבק 3 interj. הבה, בוא, קום, קדימה, מה 4 v. למנוע, לעכב, לעצור, לייעץ לא לעשות, להרתיע מ , להטות לבו מ , להרחיק; לבטל, להכשיל, להפ… …   אוצר עברית

  • בבקשה — 1 interj. אנא, אנא ממך, בי, אני מתחנן בפניך, אכפת לך...? , במטותא, נא, אם לא קשה לך, הואל בטובך, אבקש, אני מבקש, אודה לך אם , זה יעזור לי אם , אכיר לך תודה אם , יקל עלי מאוד אם ; קח, קבל, הא ל 2 interj. ברצון, בחפץ לב, בשמחה, מכול הלב, אין בעיה,… …   אוצר עברית

  • במטותא — adv. בבקשה, אנא, נא, בי, אם לא קשה לך, בטובך, הואל בטוב …   אוצר עברית

  • במטותא ממך — בבקשה ממך, אנא, אם לא קשה לך, במחילה מכבודך, הואל בטובך {{}} …   אוצר עברית

  • הואל-נא — בבקשה, אנא, הואל בטובך {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.