אמתלה

תירוץ, תחבולה, תכסיס, פתחון פה, הצטדקות, תואנה, טעם למראית עי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אמתלה מבוררת — עילה שנבדקה ואושרה בידי בית דין {{}} …   אוצר עברית

  • פתחון-פה — אמתלה, תואנה, תירוץ {{}} …   אוצר עברית

  • תואנה — אמתלה, פתחון פה, תירוץ, הצטדקות; עלילה, דיבה, האשמת שווא, השמצה, הלעזה, סילו …   אוצר עברית

  • תרץ — 1 v. לתת תירוצים, לנמק, להסביר, להצדיק, למצוא אמתלה ; לבאר, לפרש, להבהיר, ליישב, לפתור, לתת תשובו 2 v. נומק, הוסבר, הוצדק, מצאו לו אמתלה, נתנו לו תירוצים; בואר, פורש, הובהר, יושב, נפתר, נתנו עליו תשובו …   אוצר עברית

  • אן — 1 v. לבקש תואנה, להתגרות, לחפש אמתלה להרע, להקניט, לקנטר, להרגיז, לעשות פרובוקציו 2 {{}}C …   אוצר עברית

  • כסות-עיניים — הסוואה, מגן; תירוץ, אמתלה {{}} …   אוצר עברית

  • סיבה טובה — נימוק, הצדקה, סיבה מוצדקת, אמתלה מבוררת {{}} …   אוצר עברית

  • עילה — סיבה, תירוץ, גורם, תואנה, מניע, נימוק, אמתלה, פתחון פ …   אוצר עברית

  • עלה — 1 החלקים השטוחים בצידי גבעול או ענף, טרף, פטוטרת; גיליון, דף, עמוד, צ 2 סיבה, תירוץ, גורם, תואנה, מניע, נימוק, אמתלה, פתחון פ …   אוצר עברית

  • פפ — פתחון פה, הזדמנות טובה לטעון משהו, הזדמנות להתנצל, אמתלה, תירוץ טוב; יכולת דיבור, כושר דיבו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.