אמת מידה

קריטריון, קנה מידה, מדד, אבן בוחן {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • קריטריון — אמת מידה, קנה מידה, מדד, אבן בוחן, סרגל, סול …   אוצר עברית

  • נורמה — תקן, סטנדרד, אמת מידה, מידה קבועה, שיעור קבוע, מצב מקובל, מוסכמה, נוהג, הרג …   אוצר עברית

  • אבן-בוחן — אבן לבחינת זהב ומתכות אחרות; קריטריון, אמת מידה {{}} …   אוצר עברית

  • מכל הבחינות — על פי כל אמת מידה אפשרית, איך שלא מסתכלים על זה {{}} …   אוצר עברית

  • נורמטיבי — adj. מקובל, שמשמש נורמה, תקני, סטנדרטי, שמהווה אמת מידה, מוסכם, נהוג, קבוע, רגיל, נורמל …   אוצר עברית

  • סולם — כלי לטיפוס, שתי קורות שביניהן שלבים; דירוג, שיש בו שלבים, אמת מידה, סרגל, סקאל …   אוצר עברית

  • תיקנן — v. לקבוע תקן, לקבוע נורמה, לקבוע סטנדרד, לקבוע קריטריון, לקבוע אמת מידה, לעשות סטנדרטיזצי …   אוצר עברית

  • תקנן — 1 v. לקבוע תקן, לקבוע נורמה, לקבוע סטנדרד, לקבוע קריטריון, לקבוע אמת מידה, לעשות סטנדרטיזצי 2 v. נקבע תקן עבורו, נקבעה הנורמה עבורו, נקבע לו סטנדרד, נקבעו עבורו קריטריונים, עבר סטנדרטיזצי …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.