עבירה

דבר אסור, חטא, פשע, עוון, מחדל, הפרה, אשמה, משגה, אי ציות לחוק; פאול, תקלה בספור

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • עבירה מכוונת — עבירה שבוצעה בכוונה תחילה המזכה את השחקן היריב בשתי קליעות עונשין (בכדור סל) , פאול מכוון {{}} …   אוצר עברית

  • עבירה שיש עמה קלון — עבירה פלילית המונעת כהונה בשירות המדינה {{}} …   אוצר עברית

  • עבירה חמורה — פשע, עבירה רצינית, עבירה שחל עליה עונש כבד {{}} …   אוצר עברית

  • עבירה גוררת עבירה — מעשה רע אחד גורר נוספים, החטא מפתה להמשיך בו {{}} …   אוצר עברית

  • עבירה משמעתית — התנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם כללי המשמעת הצבאית {{}} …   אוצר עברית

  • עבירה נגד המוסר — הפרה של חוק שנועד להגן על המוסר (בד כ עבירת מין) {{}} …   אוצר עברית

  • עבירה על החוק — אי ציות לחוק, עשיית דבר שהוא מנוגד לחוק {{}} …   אוצר עברית

  • עבירה פלילית — הפרה של חוק העונשין {{}} …   אוצר עברית

  • עבירה צבאית — הפרה של חוקי הצבא {{}} …   אוצר עברית

  • עבירה קלה — הפרה קלה של החוק, חטא {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.