עבודה

מלאכה, פעולה, עמל, מאמץ, יגע, עשייה, מעלל, מעשה, ביצוע; שירות, עיסוק, תפקיד, מקצוע, כהונה, משרה, מומחיות; תרגיל, מטלה, משימה, מבצע, שליחות, אופרציה, פרויקט, ג'וב; סגידה, פולחן, תפילה; פרויק

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • עבודה בקבלנות — עבודה לפי מכסות ולא לפי שעות עבודה, עבודה שנגמרת עם תום הפרויקט {{}} …   אוצר עברית

  • עבודה לא מקצועית — עבודה פשוטה שאינה דורשת מיומנות מיוחדת; עבודה חובבנית, עבודה מרושלת {{}} …   אוצר עברית

  • עבודה סיזיפית — עבודה לחינם, עבודה שאינה מביאה תועלת, עבודה ללא סוף {{}} …   אוצר עברית

  • עבודה בהתנדבות — עבודה ללא תמורה כספית, עבודה הנעשית מרצון {{}} …   אוצר עברית

  • עבודה זמנית — עבודה שאינה לכל החיים, עבודה המוגדרת לתקופת זמן מסוימת {{}} …   אוצר עברית

  • עבודה חובבנית — עבודה של חובבים, עבודה בלתי מקצועית {{}} …   אוצר עברית

  • עבודה יזומה — עבודה לא חיונית, עבודה שהומצאה לצורך העסקת מובטלים {{}} …   אוצר עברית

  • עבודה יסודית — עבודה טובה, עבודה מעמיקה, ירידה לפרטים {{}} …   אוצר עברית

  • עבודה מפרכת — עבודה קשה, עבודה מעייפת {{}} …   אוצר עברית

  • עבודה עראית — עבודה זמנית, עבודה מזדמנת {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.