אמרת-אמרת

אני מקבל את דבריך מבלי לערער עליהם, מילה שלך בשבילי זו תורה משמים {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אמרת אגב — אוביטר דיקטום, חלק מפסק הדין שלא דן במישרין בסוגיה שהובאה בפני בית המשפט {{}} …   אוצר עברית

  • אמרת-כנף — אמרה שעשתה לה כנפיים, סיסמה שפשטה בציבור, ביטוי חריף שנפוץ בציבור {{}} …   אוצר עברית

  • אוביטר דיקטום — אמרת אגב, חלק מפסק הדין שלא דן במישרין בסוגיה שהובאה בפני בית המשפט {{}} …   אוצר עברית

  • חבל על דאבדין — אמרת צער על מות אדם יקר, נפלה עטרת ראשנו {{}} …   אוצר עברית

  • Sifre Zutta — (Hebrew: ספרי זוטא) is a midrash on the Book of Numbers. ( Zur Gesch. der Jüdischen Tradition, ii. 238). Medieval authors mention it under the titles Sifre shel Panim Aḥerim and Wi Yeshalleḥu Ẓuta ; and to distinguish from it the Sifre, Or Zarua… …   Wikipedia

  • Музыка Израиля — Музыка Израиля представляет собой неотъемлемую часть культуры Израиля. Археологические находки указывают, что музыкальная культура существовала на территории современного Израиля уже четыре тысячи лет назад. По видимому, тогда она не… …   Википедия

  • Тибон, Ноам — Ноам Тибон נעם תיבון Дата рождения …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.