אמרכלות

אדמיניסטרציה, מנהלה, מנהלנות, ארגון, ביצוע, הוצאה לפוע

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אדמיניסטרציה — ניהול, מנהלה, אמרכלות, הנהלה, ארגון, ניהול המשק, מנגנון, פקידו …   אוצר עברית

  • אדמיניסטרצייה — ניהול, מנהלה, אמרכלות, הנהלה, ארגון, ניהול המשק, מנגנון, פקידו …   אוצר עברית

  • אמרכלי — adj. של אמרכלות, אדמיניסטרטיבי, מנהלי, מנהלני, ארגוני, ביצוע …   אוצר עברית

  • הנהלה — צוות מנהל, ראשות, צוות מוביל, צוות מקבלי ההחלטות, מנהל, אמרכלות, דירקטוריו …   אוצר עברית

  • מינהלה — אדמיניסטרציה, ארגון, אמרכלות; ניהול, ממסד, שלטון, ממשל, מנגנון מנהל, סנט, דירקטוריו …   אוצר עברית

  • מישקיות — כלכלה, חיסכון, רווח; אדמיניסטרציה, ארגון, ניהול, מנהלה, אמרכלות, הנהל …   אוצר עברית

  • מנהלה — אדמיניסטרציה, ארגון, אמרכלות; ניהול, ממסד, שלטון, ממשל, מנגנון מנהל, סנט, דירקטוריו …   אוצר עברית

  • משקיות — כלכלה, חיסכון, רווח; אדמיניסטרציה, ארגון, ניהול, מנהלה, אמרכלות, הנהל …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.