אמצעי

1 adj. הנמצא באמצע, תיכוני, מרכזי, בתווך; בינוני, מדיום; מתווך, איש ביניי
2 אופן, אורח, דרך, נתיב, כלי, מעשה מסייע, תחבולה, פעולת-עז

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אמצעי בטיחות — אמצעי הגנה, אביזרים שמטרתם לתגבר את ההגנה {{}} …   אוצר עברית

  • אמצעי הגנה — אמצעי בטיחות, אביזרים שמטרתם לתגבר את ההגנה {{}} …   אוצר עברית

  • אמצעי הקומוניקציה — אמצעי התקשורת, כלי התקשורת, ערוצי התקשורת {{}} …   אוצר עברית

  • אמצעי אחסון — שם כולל להתקנים עליהם ניתן לשמור מידע {{}} …   אוצר עברית

  • אמצעי הצפנה — חומר המשמש להצפנת תשדורות חסויות {{}} …   אוצר עברית

  • אמצעי התקשורת — מדיה, טלביזיה רדיו ועיתונות {{}} …   אוצר עברית

  • אמצעי חימום — מחמם, מכשיר חימום, מפזר חום {{}} …   אוצר עברית

  • אמצעי חינוכי — דרך חינוכית, שיטה חינוכית {{}} …   אוצר עברית

  • אמצעי ייצור — קרקע הון ועבודה, המשאבים המשמשים בייצור תפוקה {{}} …   אוצר עברית

  • אמצעי כשר — מכשיר חוקי, כלי לגיטימי {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.