אמצאה

המצאה, תגלית, גילוי, בריאה, יצירה, התקנה, עשיית יש מאי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בדוי — 1 adj. בדואי, שמקורו בעם הבדואי, השייך לעם הבדוא 2 adj. הומצא, שבדו אותו, כוזב, מזויף, מסולף, שקרי, מתעתע, מוליך שול 3 n. בדואי, בן העם הבדואי, נווד ערבי החי במדב 4 כזב, שקר, בדותא, אמצאה, רמאות, דבר שקר, פברוק, בילו …   אוצר עברית

  • בדויי — כזב, שקר, בדותא, אמצאה, רמאות, דבר שקר, פברוק, בילו …   אוצר עברית

  • בדותא — כזב, שקר, בדיה, אמצאה, רמאות, דבר שקר, פברוק, פיקצי …   אוצר עברית

  • בדותה — כזב, שקר, בדיה, אמצאה, רמאות, דבר שקר, פברוק, פיקצי …   אוצר עברית

  • בדיה — כזב, שקר, בדותא, אמצאה, רמאות, דבר שקר, פברוק, בלו …   אוצר עברית

  • בדייה — כזב, שקר, בדותא, אמצאה, רמאות, דבר שקר, פברוק, בלו …   אוצר עברית

  • בידוי — כזב, שקר, בדותא, אמצאה, רמאות, דבר שקר, פברוק, בילו …   אוצר עברית

  • בידויי — כזב, שקר, בדותא, אמצאה, רמאות, דבר שקר, פברוק, בילו …   אוצר עברית

  • בלוף — 1 אחיזת עיניים, הטעייה, כזב, שקר, בדיה, בדותא, אמצאה, רמאות, דבר שקר, פברו 2 שיקור, סיפור בלופים, כיזוב, בידוי, שקרנות, המצאה, רמייה, פברו …   אוצר עברית

  • מיתקן — מכשיר, כלי, מנגנון, התקן, פטנט, אמצאה, חלק במכשיר, מערכת של חלקים להפעלה, מקום פעילו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.