אמנם

adv. אכן, בהחלט, הלא, באמת, בדייקנות, בלב תמים, נכונה, אכן כן, הן, בוודאי, כמוב

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • לא נעים אבל לא נורא — אמנם אין זה דבר חיובי אבל אפשר לעבור אותו בשלום {{}} …   אוצר עברית

  • לא נעים לא נורא — אמנם אין זה דבר חיובי אבל אפשר לעבור אותו בשלום {{}} …   אוצר עברית

  • HEBREW GRAMMAR — The following entry is divided into two sections: an Introduction for the non specialist and (II) a detailed survey. [i] HEBREW GRAMMAR: AN INTRODUCTION There are four main phases in the history of the Hebrew language: the biblical or classical,… …   Encyclopedia of Judaism

  • HEBREW LANGUAGE — This entry is arranged according to the following scheme: pre biblical biblical the dead sea scrolls mishnaic medieval modern period A detailed table of contents precedes each section. PRE BIBLICAL nature of the evidence the sources phonology… …   Encyclopedia of Judaism

  • List of Jews in sports — This list includes Jews who have had outstanding achievements in sports.The criteria is:a) 1 3 places winners at major international tournaments; b) for team sports, winning in preliminary competitions of finals at major international tournaments …   Wikipedia

  • Hanaton — Infobox Kibbutz kibbutz name = Hanaton foundation = 1984 founded by = Conservative Jews region = Lower Galilee council = Jezreel Valley industry = Agriculture, education, manufacturing affiliation = Kibbutz Movement website = Hanaton ( he. חנתון) …   Wikipedia

  • אכן — 1 adv. כן, כך, ככה, אמנם כן, באמת, למעשה, לאמיתו של דב 2 v. למצוא מקום במדויק, למקם, לאתר, לזהות, לגלות, לסמן, לקבוע, לסמן מקום במפה ע י סיכ 3 v. נמצא מקומו, מוקם, אותר, זוהה, התגלה, סומן, נקבע, סומן מקומו במפה ע י סיכ …   אוצר עברית

  • הכי — 1 adv. האם זה, באמת, האם, כלום, וכ 2 adv. מלת סופרלטיב, יותר מכל, ביותר; באמת, אכן, אמנם, הנה, באמ …   אוצר עברית

  • הלא — conj. באמת, אכן, הרי, אמנם, בהחלט, האם אין זה, האם לא, כלום ל …   אוצר עברית

  • הלוא — conj. באמת, אכן, הרי, אמנם, בהחלט, האם אין זה, האם לא, כלום ל …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.