אמורי

n. שם פרטי לזכ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Amorite — (Sumerian MAR.TU, Akkadian Tidnum or Amurrūm, Egyptian Amar, Hebrew ’emōrî אמורי) refers to a Semitic people [ [http://www.britannica.com/eb/article 9007224/Amorite Amorite] Brittanica] [ [http://www.crystalinks.com/amorites.html Amorites] ] who… …   Wikipedia

  • עסקינן — v. עיסוקנו ב , ענייננו, הנושא שלנו, דברים אמורי …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.