נפיצות

1 יכולת להתפוצץ, כושר פיצוץ, כושר התפוצצות, יכולת לשמש כחומר נפ
2 תפוצה, נפיצה, התפשטות, פיזור, חדירה, הגעה, שכיחות, תדירות, התפלגות, התחלקות, השתברות, הפרד

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • התפלגויות — תפוצה, נפיצות, נפוצות, מידת השכיחות, תדירות ההופעה; התפצלות, התחלקות; פילוג, פירוד, שיסו …   אוצר עברית

  • התפלגות — תפוצה, נפיצות, נפוצות, מידת השכיחות, תדירות ההופעה; התפצלות, התחלקות; פילוג, פירוד, שיסו …   אוצר עברית

  • נדירות — אי שכיחות, אי נפיצות, אי תדירות, מיעוט, היות מצוי בצמצום, מיוחדות, היות יוצא דופ …   אוצר עברית

  • נפיצה — תפוצה, נפיצות, התפשטות, פיזור, חדירה, הגעה, שכיחות, תדירות; ניפוץ, שבירה, ריסוק, ניתוץ, הר …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.