אגור

adj. צבור, אסוף, אצור, מלוקט, מקובץ; שמור במלאי, חסוך, מאוחסן, שנאגר לשימוש עתיד

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Agur — ben Jakeh (Hebrew: אגור בן יקה) was the compiler of a collection of proverbs found in .] This place has been identified by some Assyriologists with the land of Mash, a district between Judea and Babylonia, and the traces of nomadic or seminomadic …   Wikipedia

  • חסוך — adj. צבור, אגור, לא מבוזבז, שהצטבר; חסר, מחוסר, נטול, ללא ( ילדים, מרפא) …   אוצר עברית

  • מאוחסן — adj. שמור, צבור, אגור, סגור, אצור, אסוף, מלוקט, נתון במחס …   אוצר עברית

  • מגובב — adj. ערום, מוערם, גדוש, צבור, מלא, אסוף, אגור, מקובץ, מכונ …   אוצר עברית

  • מלוקט — adj. אסוף, צבור, אגור, ערום, כרוך, מקובץ, מכונס, מאוגד, מגובב, מועמ …   אוצר עברית

  • סנט — 1 {{}}C 2 גוף מנהל, מועצה מנהלת, ועדה מרכזת, דירקטוריון, בית נבחרים, פרלמנ 3 מאית הדולר, מטבע קטן, אגור …   אוצר עברית

  • צבור — 1 adj. אסוף, אגור, אצור, מלוקט, מקובץ, נערם לערימה, שהצטבר, חסו 2 ערימה, הצטברות, גל, מצבור, אוסף, לקט, קובץ, צביר, צובר, גוש, אגד, אשכו 3 קהל, כלל, עם, קהילה, עדה, אוכלוסייה, חברה, אנשים, אנשים נשים וטף, המון, קיבוץ, קבוצה, נוכחי …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.