אם לומר את האמת

למעשה, בעצם, לאמיתו של דבר {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הריני נשבע לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת — נוסח שבועה רשמי בבתי המשפט {{}} …   אוצר עברית

  • הריני מודה ומתוודה — אני מוכן לומר את האמת {{}} …   אוצר עברית

  • חייב להודות — עליו להודות, אין לו ברירה אלא לומר את האמת {{}} …   אוצר עברית

  • כזב — 1 v. לא להתגשם, להתבדות, לא להתקיים, לא לצאת לפועל, להיות כוזב, להתגלות כלא נכו 2 v. לגרום אכזבה, לאכזב, להתגלות ככוזב, להתברר כלא מוצדק, לא להצדיק את התקוות שנתלו בו, לגרום מפח נפ 3 v. לשקר, לכחש, לדבר שקר, להפריח כזבים, לבדות, לא לומר את האמת,… …   אוצר עברית

  • כחש — 1 v. הוכח ככוזב, הוכח כשקרי, נשללה אמיתותו, הופרך, הוזם, סתרו אותו; כפרו בו, לא הודו ב 2 v. להיעשות כחוש, לרזות, להצטמק, לאבד משקל, לרדת במשקל, להיעשות רזה, להיעשות דל, להתדלד 3 v. להכחיש, להתכחש, לכפור, לשלול, לסתור, להתנכר; לשקר, לכזב, לבדות,… …   אוצר עברית

  • שקר — 1 v. לא לומר את האמת, לספר שקרים, לכזב, לכחש, לדבר שקר, להפריח כזבים, לבדות, לרמות, להונות, להוליך שולל, לתעתע, להטעות, להמציא, לפברק, למכור בלופים, למצוץ מהאצב 2 כזב, בדיה, בדותה, אמצאה, רמאות, מרמה, רמייה, הונאה, דבר שקר, פברוק, בלו …   אוצר עברית

  • צדק — 1 v. זוכה, טוהר, הוצא חף מפשע, הוכר כצודק, נקבע כי הצדק עמו, נתמך, הסכימו עמו, צידדו בו, אושר, עמדו לימינו, נקבע כנכו 2 v. להיות צדיק, להיות ישר, להיות הוגן; היות הצדק אתו, לדבר נכונה, לומר אמת, לדייק; להוכיח את צדקתו, לצאת זכאי, להיטהר מאשמה,… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.