נגישות

זמינות, הימצאות, היות נגיש, היות ניתן להשגה, היות לא חסו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • נגישות מוגבלת — בעיה בזמינות, הגבלה על הגישה אל {{}} …   אוצר עברית

  • אי נגישות — חוסר יכולת להגיע {{}} …   אוצר עברית

  • ללא נגישות — באופן בלתי נגיש, בחוסר זמינות …   אוצר עברית

  • בנוחיות — adv. בצורה נוחה, בנוחות, בתנאים נוחים, תוך נגישות קל …   אוצר עברית

  • גישה — 1 השקפה, דעה, עמדה, תפיסה, יחס, נטייה, צורת הסתכלות; התקרבות, נגישות; דרך, מעבר, כניס 2 מארחת יפנית, נערת שעשועים, ידידה לערב, מארחת בבתי ת …   אוצר עברית

  • גישה אקראית — שיטה של נגישות לנתונים בזיכרון המחשב ללא שום סדר כלשהו {{}} …   אוצר עברית

  • גשה — השקפה, דעה, עמדה, תפיסה, יחס, נטייה, צורת הסתכלות; התקרבות, נגישות; דרך, מעבר, כניס …   אוצר עברית

  • זיכרון גישה אקראית — זיכרון לקריאה ולכתיבה, זיכרון זיכרון המאפשר נגישות מיידית לכל נתוניו (מחשב) {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.