נבזות

מעשה נבזי, התנהגות נבזית, שפלות, מעשה נבלה, מעשה מחפיר, מעשה בזו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • שיפלות — נבזות, נקלות, שחיתות מוסרית, גסות רוח, בוטות, רוע; נחיתות, כניעה, התרפסו …   אוצר עברית

  • שפלות — נבזות, נקלות, שחיתות מוסרית, גסות רוח, בוטות, רוע; נחיתות, כניעה, התרפסו …   אוצר עברית

  • חוליגניות — פרחחות, התפרעות, מעשה נבלה, תועבה, מעשה נתעב, נבזות, שפלות, פשע, שחיתות, חוסר אחריות, קונדסיות, בריונו …   אוצר עברית

  • חוליגניזם — פרחחות, התפרעות, מעשה נבלה, תועבה, מעשה נתעב, נבזות, שפלות, פשע, שחיתות, חוסר אחריות, קונדסיות, בריונו …   אוצר עברית

  • מנוולות — נוכלות, רמאות, הונאה, מרמה, שקרנות, שרלטנות, שפלות, נבזות, רשע, רשעות, רוע, שחיתות, נקלו …   אוצר עברית

  • מעשה נבלה — מעשה מכוער, תועבה, נבזות, פשע נתעב {{}} …   אוצר עברית

  • נבלה — 1 אדם רע, אדם מאוס, אדם מתועב, שפל, נבזה, מנוול, נבל, חדל אישים, בן בלייע 2 גווייה, פגר, גופה, גופת מת; טריפה, בהמה שלא נשחטה כדין, בהמה אסורה באכיל 3 מעשה נבל, תועבה, מעשה מתועב, נבזות, שפלות, פשע, חטא, עוון, שחיתות, רשעות, גועל נפש, שיקוץ, נבלו …   אוצר עברית

  • נבלות — נבלה, מעשה נבלה, תועבה, מעשה מתועב, נבזות, שפלות, פשע, חטא, עוון, שחיתות, רשעות, גועל נפש, שיקו …   אוצר עברית

  • ניקלות — נחיתות ערך, נבזות, שפלות, נחיתות, קלות ערך, עליבות, קטנו …   אוצר עברית

  • נקלות — נחיתות ערך, נבזות, שפלות, נחיתות, קלות ערך, עליבות, קטנו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.