נבוך

adj. מבולבל, אובד עצות, שרוי במבוכה, שאינו יודע מה לעשות, תועה, אובד דרך; מבויש, נכל

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • נבוך ונכלם — מבולבל, אובד עצות, עוטה כלימה, מושפל {{}} …   אוצר עברית

  • לא נבוך — s{{}} …   אוצר עברית

  • בא במבוכה — נבוך, התבלבל, לא ידע מה לעשות {{}} …   אוצר עברית

  • כשה אובד — נבוך ומבולבל, מי שאיבד את דרכו {{}} …   אוצר עברית

  • אבוד — 1 adj. הלך לאיבוד, נעלם, חסר, איננו, נעדר; נואש, נבוך, מבולבל, תועה, אומלל; חסר תקנה, חסר סיכו 2 אבדן, הפסד, בזבוז; קיפוח, כילוי; השמדה, הרס; הידלדלות, התמעטות; גרימת אבדן, אי שמיר …   אוצר עברית

  • אבל וחפוי ראש — מבויש, נכלם, נבוך, מושפל, פגוע {{}} …   אוצר עברית

  • אובד — תועה, נידח, אבוד, נטוש; נעלם, חסר, נעדר, איננו; אומלל, חסר ישע, נבוך, מבולבל, נואש, מר נפ …   אוצר עברית

  • אינו יודע בין ימינו לבין שמאלו — הולך לאיבוד, מתבלבל, נבוך, אובד עצות, מסתבך, מאבד את עשתונותיו {{}} …   אוצר עברית

  • אינו יודע בין ימינו לשמאלו — הולך לאיבוד, מתבלבל, נבוך, אובד עצות, מסתבך, מאבד את עשתונותיו, לא שולט בעניינים {{}} …   אוצר עברית

  • אינו מבחין בין ימינו לבין שמאלו — הולך לאיבוד, מתבלבל, נבוך, אובד עצות, מסתבך, מאבד את עשתונותיו {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.