מתועב

adj. שנוא, מעורר סלידה, נתעב, מעורר תיעוב, גרוע, מביש, מחפיר, נבזי, בזוי, מאוס, שטום, לא אהוד, בלתי נסבל, מגונה, שפל, משוקץ, נלוז, נפסד, מבחיל, מעורר שאט נפ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אדם מתועב — sss{{}} …   אוצר עברית

  • נבלה — 1 אדם רע, אדם מאוס, אדם מתועב, שפל, נבזה, מנוול, נבל, חדל אישים, בן בלייע 2 גווייה, פגר, גופה, גופת מת; טריפה, בהמה שלא נשחטה כדין, בהמה אסורה באכיל 3 מעשה נבל, תועבה, מעשה מתועב, נבזות, שפלות, פשע, חטא, עוון, שחיתות, רשעות, גועל נפש, שיקוץ, נבלו …   אוצר עברית

  • נבלה סרוחה — פגר מצחין; אדם מתועב, שרץ; דבר מתועב {{}} …   אוצר עברית

  • בזוי — 1 adj. נקלה, מבוזה, נבזה, נלעג, מושפל, מחורף, מגודף, מתועב, מנואץ, מאו 2 גינוי, זלזול, זילות, גידוף, חירוף, לעג, לגלוג, קילוס, השפלה, ביזיון, הכלמ …   אוצר עברית

  • בזוייה — adj. נקלה, מבוזה, נבזה, נלעג, מושפל, מחורף, מגודף, מתועב, מנואץ, מאו …   אוצר עברית

  • גועלי — adj. מבחיל, מגעיל, דוחה, מתועב, מעורר בחילה, מאוס, מעורר איבה, נאל …   אוצר עברית

  • מאוס — 1 adj. מתועב, נתעב, בזוי, דוחה, מעורר סלידה, מוקצה, מגעיל, מכוע 2 {{}}E 3 תיעוב, שנאה, זלזול, גועל, דחייה, סלידה, בחילה, גינוי, התרחקות, חוסר רצו …   אוצר עברית

  • מבוזה — adj. בזוי, מגונה, מזולזל, מתועב, מוקצה, דחוי, מושפל, מואש …   אוצר עברית

  • מבחיל — adj. מעורר בחילה, מגעיל, דוחה, מעורר סלידה, ממלא קבס, גורם שאט נפש, מתועב, מאוס, מסריח, מצחי …   אוצר עברית

  • מגעיל — adj. דוחה, מעורר חלחלה, מעורר גועל, מבחיל, מאוס, מתועב, גורם קבס, מעורר סליד …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.