אלמלא כן

אם לא כן, לולא כן, אם לא היה כך {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אלמלא — אילו לא, אם לא, אילולי, לולא {{}}M …   אוצר עברית

  • אלמלא לא — אילולא, אילו לא, אם לא, לולא {{}} …   אוצר עברית

  • לולא — אלמלא, אם זה לא היה, תנאי שלילי בעבר; אילולא, לו לא, אם לא, תנאי שלילי בעתיד {{}}K …   אוצר עברית

  • לולא חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי — אלמלא השתמשתם בערמה במשהו שלי לא הייתם מפענחים את התעלומה {{}} …   אוצר עברית

  • El male rachamim — is a funeral prayer used by the Ashkenazi Jewish community. The chazzan recites it, for the ascension of the souls of the dead, during the funeral, going up to the grave of the departed, remembrance days, and other occasions on which the memory… …   Wikipedia

  • אחרת — adv. בצורה שונה, באופן אחר, לא כך; שאם לא כן, אם לא, אלמלא כן, אם לאו, ול …   אוצר עברית

  • אילולא — אילו לא, אם לא, אלמלא, לולא {{}}G …   אוצר עברית

  • אילולי — אילו לא, אם לא, אלמלא, לולא {{}}G …   אוצר עברית

  • אלולא — אילולא, אילו לא, אם לא, אלמלא, לולא {{}}K …   אוצר עברית

  • אלולי — אילולא, אילו לא, אם לא, אלמלא, לולא {{}}K …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.