אללי

adj. (בגנטיקה) של אלל אחד מכמה גנים הגורמים לביטוי שונה של תכונה תורשתית מסוימת)

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אוי ואבוי — אללי, איזו צרה {{}} …   אוצר עברית

  • הוי — interj. קריאת יגון, קריאת צער, יבבה, יללה, אוי, אבוי, אויה, אח, אי, אללי, אוי ואבוי, חב …   אוצר עברית

  • חבל — 1 interj. צר, הוי, ויי, אבוי, אויה, אח, אי, אללי, אוי ואבו 2 v. להיפגע, להיפצע, להיות ניזוק, להיות מוכה, לסבול חבלות, לסבול נזקי 3 v. לפגוע, להזיק, לגרום נזק, לגרום חבלה; להשחית, לקלקל, להרע; לזמום, לתכנן, לתחבל תחבולו 4 v. לפגוע, לפצוע, להזיק,… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.