אלכסוני

adj. בנוי באלכסון, עשוי באלכסון, מחבר שני קדקודים, משופ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ציר אלכסוני — S{{}} …   אוצר עברית

  • לוכסן — קו אלכסוני, סימן לבחירה בין אפשרויות (/) ; משופע, מלוכסן, אלכסוני, נטוי, מעוק …   אוצר עברית

  • איטליק — איטליקס, אות נטויה (צורת התצוגה של אות מודפסת באופן אלכסוני) …   אוצר עברית

  • איטליקס — איטליק, אות נטויה (צורת התצוגה של אות מודפסת באופן אלכסוני) …   אוצר עברית

  • באלכסון — adv. במשופע, בקו אלכסוני, תוך שימוש בקו חוצ …   אוצר עברית

  • במבט מלוכסן — במבט אלכסוני, תוך לכסון עיניים {{}} …   אוצר עברית

  • לוכסני — adj. אלכסוני, משופע, מלוכסן, נטוי, מעוקל, לא ישי …   אוצר עברית

  • לכסן — 1 v. הופנה באלכסון, הוטה בשיפוע, הופנה מן הצד, היה אלכסוני, היה מלוכסן, הוטה הציד 2 v. להביט מהצד, להביט באלכסון, להסתכל במבט מלוכסן; להטות באלכסון, להפנות בשיפו …   אוצר עברית

  • מלוכסן — adj. אלכסוני, קרנזול, משופע, עקום, מוטה, מעוות, לא ישר, לא מאוז …   אוצר עברית

  • משופע — adj. בעל שיפוע, אלכסוני, מוטה, נטוי, יורד, עולה, מדרוני; עשיר, שופע, רב ממון, בעל שפ …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.