אלינגטון

n. דיוק אלינגטון (1899-1974, נולד בשם אדוארד קנדי אלינגטון) , מלחין ופסנתרן ג'ז אמריקא

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • דיוק אלינגטון — (1899 1974, נולד בשם אדוארד קנדי אלינגטון) , מלחין ופסנתרן ג ז אמריקאי {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.