אלימות

תוקפנות, פראיות, אכזריות, הכאה, השתוללות, פגיעה בסביבה, טרוריזם, מעשי טרור, אימתנו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אלימות מילולית — תוקפנות הבאה לידי ביטוי במלל בלבד ולא באופן פיסי {{}} …   אוצר עברית

  • אלימות פיזית — תוקפנות, פראיות, אכזריות {{}} …   אוצר עברית

  • אלימות פיסית — תוקפנות, פראיות, אכזריות {{}} …   אוצר עברית

  • בלי אלימות! — קריאה הבאה לסכל כוונות אלימות {{}} …   אוצר עברית

  • גילויי-אלימות — תופעות אלימות, תוקפנות, בריונות, מכות {{}} …   אוצר עברית

  • קטעי אלימות — קטעים קשים שנראית בהם אלימות {{}} …   אוצר עברית

  • ללא אלימות — בפסיביות, באופן שאינו אלים …   אוצר עברית

  • סרטי אלימות — סרטים שיש בהם הרבה תוקפנות וטרור {{}} …   אוצר עברית

  • אימתנות — אלימות, טרור, זריעת חרדה, טרוריזם, תוקפנות, חמס, הטלת אימה, השתלטות בכוח הזרו …   אוצר עברית

  • טרור — אלימות, אימה, בריונות, חתת, בהלה, חרדה, פחד, חיל, מורא, מגור, בלהה, זוועה, חלחלה, פלצו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.