אלים

n. תוקפני, תוקפן, פראי, אכזרי, אכזר, מכה, משתולל, פוגע בסביב

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אלוהים אחרים — אלים מוחשיים, פסלי אל, אלילים {{}} …   אוצר עברית

  • תוקפן — אלים, אגרסיבי, מתנהג בתוקפנות, מי שנוהג להתגרות, מי שנוהג לתקוף, מי שנוהג להתנפ …   אוצר עברית

  • American Gods — Infobox Book | name = American Gods title orig = translator = image caption = Cover of first edition (hardcover) author = Neil Gaiman illustrator = cover artist = country = United States language = English series = subject = genre = Fantasy novel …   Wikipedia

  • Dieu le Puissant — Noms de Dieu dans le judaïsme Les Juifs et le judaïsme Généralités Qui est Juif ? · Terminologie · Conversion Judaïsme : Principes de foi Noms de Dieu dans le judaïsme Tanakh (Bible hébraïque)  …   Wikipédia en Français

  • Hashem — Noms de Dieu dans le judaïsme Les Juifs et le judaïsme Généralités Qui est Juif ? · Terminologie · Conversion Judaïsme : Principes de foi Noms de Dieu dans le judaïsme Tanakh (Bible hébraïque)  …   Wikipédia en Français

  • Noms de Dieu dans le Judaïsme — Les Juifs et le judaïsme Généralités Qui est Juif ? · Terminologie · Conversion Judaïsme : Principes de foi Noms de Dieu dans le judaïsme Tanakh (Bible hébraïque)  …   Wikipédia en Français

  • Noms de Dieu dans le judaïsme — Privé de Noms de Dieu propres, YHWH reçoit néanmoins de nombreuses métonymies permettant à Son peuple de le glorifier en utilisant des noms communs désignant ses attributs et ses éminentes qualités, car « Il est Puissant » (Elohim), Il… …   Wikipédia en Français

  • Sabaoth — Noms de Dieu dans le judaïsme Les Juifs et le judaïsme Généralités Qui est Juif ? · Terminologie · Conversion Judaïsme : Principes de foi Noms de Dieu dans le judaïsme Tanakh (Bible hébraïque)  …   Wikipédia en Français

  • Ēlend (1), das — 1. Das Ēlend, oder Ēlendthier, des es, plur. die e, ein zweyhufiges vierfüßiges Thier, mit einem breiten, flach gedruckten schaufeligen Geweihe, welches dicker und stärker als ein Hirsch ist, sehr schnell laufen kann, und in den nordischen… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

  • אבו ג'ילדה — אכזרי, תוקפני, פראי, אלים {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.